header

Temperature and Humidity Sensor

SHT15DV

SHT15DV

SHT15DV$125

Davis Radiation Shield

DV7714 passive radiation shield (unassembled) $85 sht15dv
/A assembled with SHT15DV mounted add $15 sht15dv mounted